DANE TELEADRESOWE:

58-379 Czarny Bór
ul. Kamiennogórska 22
tel. 661-775-415
e-mail piotrsasza69@interia.pl
Spółdzielnia Socjalna "Błękit"
Utrzymanie czystości terenów otwartych...
  • zamiatanie chodników i dróg
  • sprzątanie parkingów i placów
  • utrzymywanie czystości wewnętrznych dróg dojazdowych
  • odśnieżanie i posypywanie


Copyright © Wrocław 2009: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion